Utrzymywanie czystości w placówkach służby zdrowia to proces indywidualny. Nie może być porównywalny do sprzątania np. biur czy obiektów przemysłowych. By świadczyć usługi dla placówek służby zdrowia, firma i jej pracownicy muszą spełnić szereg wymogów określonych w przepisach prawa.
Kwestią kluczową jest specjalistyczna wiedza i odbycie szeregu szkoleń przez personel sprzątający. Odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tych usług mają decydujący wpływ na jakość, co przekłada się na zdrowie pacjentów i pracowników obiektu.
Dla każdej placówki opracowujemy indywidualną strategię higieny. Starannie dobrane środki do sprzątania i dezynfekcji zapobiegają rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów chorobotwórczych w środowisku szpitalnym. Przez częste kontrole naszych technologów i personelu nadzorującego, gwarantujemy zapewnienie należytej czystości, a także konserwacji obiektu.
Zasady zarządzania czystością w placówkach medycznych oparte są na rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Rozporządzenie określa strefy sanitarne i higieniczne, ich wyposażenie oraz procedury bieżącego i okresowego mycia czy dezynfekcji. Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych przygotowało szczegółowe procedury utrzymania czystości w zależności od strefy i przeznaczenia danego pomieszczenia. Strefa I- to pomieszczenia administracyjne. Strefa II- to pomieszczenia wymagające okresowej dezynfekcji niskiego stopnia, np. pomieszczenia zabiegowe. Strefa III- to oddziały intensywnego nadzoru medycznego. Natomiast strefa IV- to bloki operacyjne, trakty porodowe i oddziały przeszczepów.
W zależności od strefy sanitarnej, wymagane są odpowiednie procedury mycia i dezynfekcji oraz zastosowanie odpowiednich środków i sprzętu.
Sprzątanie obiektów służby zdrowia to nie tylko efekt wizualny, ale przede wszystkim bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjentów, oraz pracowników służby zdrowia i firm sprzątających.

Mając na względzie odpowiedzialność jaka ciąży na wykonawcy usług utrzymania czystości w placówkach służby zdrowia, nawiązaliśmy współpracę z najlepszymi dostawcami sprzętu i środków chemicznych, jacy są dostępni na naszym rynku.
W zakresie podręcznego sprzętu do sprzątania, naszym dostawcą jest firma VERMOP. W zakresie sprzętu mechanicznego do sprzątania obiektów, oraz ś rodków
chemicznych i dezynfekcji współpracujemy z firmą DIVERSEY. Kolejnym systemem który ma zastosowanie w czasie świadczenia przez naszą firmę usług, jest system JFLEX.

Każdy obiekt służby zdrowia posiada swoją specyfikę, dlatego też ofert cenowych dokonujemy po wizycie u Państwa, uwzględniając zakres prac i ich częstotliwość.

mopy

Aby zapewnić bezpieczeństwo epidemiologiczne stosuje się zasadę jeden mop – jedno pomieszczenie . W naszej firmie ma zastosowanie system preparowania mopów środkiem dezynfekcyjno-myjącym i umieszczanie ich w skrzynkach na wózkach serwisowych.

kosze

Segregację odpadów na medyczne, onkologiczne i pozostałe umożliwiają nam
odpowiednie pojemniki.

sprzątanie2

W przypadku większych powierzchni, mają zastosowanie maszyny samojezdne, których czas pracy wynosi do sześciu godzin i możemy nią umyć powierzchnie do kilku tysięcy metrów kwadratowych. W pomieszczeniach szpitalnych, gdzie znajdują
się pacjenci oraz żywność stosujemy akumulatory żelowe.

1

Systemy dozowania środków chemicznych pozwalają nam na zastosowanie chemii
zgodnie z zalecanymi stężeniami procentowymi oraz nie powodują
zagrożenia dla zdrowia pracowników przy ręcznym rozlewaniu koncentratów.

2

Wykonując usługę dezynfekcji ręcznie, nawet bardzo starannie, nie zlikwidujemy wszystkich wirusów czy bakterii. Firma nasza w swej usłudze poleca na zastosowanie w cyklu co dwa tygodnie urządzenia NOCOSPREY. Działanie tego urządzenia polega na wytwarzaniu mgły z preparatu stworzonego na bazie nadtlenku wodoru i srebra. Mgła ta, posiada znakomite właściwości bakterio i wirusobójcze, jest kompatybilna z urządzeniami elektronicznymi, nie powodując ich uszkodzenia.
Każdy obiekt służby zdrowia posiada swoją specyfikę, dlatego też ofert cenowych dokonujemy po wizycie u Państwa, uwzględniając zakres prac i ich częstotliwość.