kanion2
kanion1

Podstawową formą naszej działalności jest ochrona fizyczna obiektów.

Realizujemy ją także poza granicami naszego województwa, na terenie całego kraju.

Ochronę fizyczną wykonujemy w postaci:

 • ochrony osobistej,
 • usług dozoru bezpośredniego,
 • ochrony mienia.

W składzie naszego personelu znajdują się doświadczeni pracownicy posiadający dawną licencję I- go, i II- go stopnia. Działają oni, zgodnie z „ Ustawą o ochronie osób i mienia”, są wyposażeni w odpowiednie środki łączności, przymusu bezpośredniego a także ubrania służbowe. Większość z nich, to byli pracownicy służb mundurowych.

Każdy obiekt posiada opracowany przez naszą firmę szczegółowy plan ochrony który uwzględnia:

 • lokalizację obiektu,
 • specyfikę obiektu,
 • posiadane zabezpieczenia techniczne obiektu,
 • czas wyznaczony na ochronę,
 • występujące zagrożenia,
 • ilość pracowników niezbędnych do realizacji ochrony,
 • rodzaje dodatkowych zabezpieczeń technicznych.

W naszej ofercie posiadamy także takie usługi jak:

 • ochrona imprez zamkniętych,
 • ochrona imprez masowych,
 • ochrona sezonowa.

Szczegółową ofertę cenową, przedstawimy po zapoznaniu się z charakterystyką obiektu i doprecyzowaniu przez Państwa oczekiwań co do rodzaju i sposobu realizacji usługi.